2018

Een one-minute film over dementie

Dementie is een actueel onderwerp waar veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Het is belangrijk dat dit verhaal verteld wordt omdat de meeste mensen met dementie vaak ‘vergeten’ worden in de samenleving en worden behandeld alsof ze niks meer zelf kunnen, terwijl dit in de meeste gevallen niet zo is. Met deze film hopen wij een boodschap over te brengen naar de kijker.